Espessidors

Espessidors

SAEQUIM ofereix una solució a cada formulació a través de la seva sèrie de modificadors reològics
  • Espessidors per a emulsions
  • Espessidors d’olis
  • Espessidors per a sistemes tensioactius
© 2022 SAEQUIM Especialitats SLU | Tots els drets reservats
C/Viladomat 319, 3ª planta - 08029 Barcelona, Espanya