Conservants

Conservants

Les tendències de mercat i els continus canvis normatius compliquen enormement la conservació dels productes cosmètics. SAEQUIM proposa solucions que garanteixen la seguretat del producte acabat, de conformitat amb la legislació vigent i en línia amb les tendències més actuals.
  • Conservants
  • Conservants alternatius
  • Boosters
© 2022 SAEQUIM Especialitats SLU | Tots els drets reservats
C/Viladomat 319, 3ª planta - 08029 Barcelona, Espanya